Kalite Politikası

Doküman No: KEK  Yayın Tarihi: 07.06.2021

Revizyon No: 00    Reviyon Tarihi: 00.00.0000

Doğu Metal A.Ş. ürün ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi ve IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemleri Standartlarının gereklerine uygun, kendi öz değerlerini göre aşağıdaki kalite politikasını oluşturmuştur;

 • Faaliyetleri ve performanslarının süreçlerimiz ve hizmetlerimizin çevre, güvenlik ve kalitesi üzerindeki etkileri hakkında; iletişim ve kalite ve güvenlik yönetimiyle ilintili sorunlara ve etkin katılım yoluyla; çalışan bilinci oluşturmak.

 • Müşteri gereksinimlerini tutarlı biçimde ve kesin olarak ilk seferde, tam zamanında, bütünüyle, doğru olarak ve süreçler geliştirerek karşılamak ve müşteriler ile tedarikçileri müşteri memnuniyetini güçlendirmek amacıyla hizmetlerimiz ve süreçlerimizin Çevre ve Güvenlik koşulları içine kapsamak.

 • Kalite, güvenlik ve çevresel sorunlar, teslimat ve hizmet ile ilintili performanslarını durmadan iyileştirmek amacıyla tedarikçilerimizi geliştirmek.

 • Nihai amacımız şirket amaçları ve müşteri memnuniyetini başarmak olmak üzere; “Sıfır hata”, “Çevre ve Güvenlik” ve “İlk seferinde doğru” yapmak üzere çaba sarf etmek amacıyla süreçlerimiz ve hizmetlerimizin etkinlik ve verimliliğini sürekli olarak güçlendirmek.

 • Kalite, Çevre ve Güvenlik gereklerini sağlamak ve bu kaynakların tüketimini düşürmek için gerekli kaynakları güvenceye almak.

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi ve IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemleri gerekleri, güvenlik gerekleri ve müşteriye özgü gereklere uyum göstermek.

 • Çalışanlar, müşteriler ve kullanıcılara ilişkin olarak ürün ve hizmet güvenliğini dikkate almak.

 • Her çalışma sürecindeki yerel ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler ve sektör gereklerine uyum sağlamak.

 • Güvenlik ve çevre kazaları ile iş hastalıkları için gerekli önleyici eylemlerin alınmasını zorunlu kılmak.

 • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmak.

 • Risk Tabanlı düşünmeyi teşvik etmek.

Bütün Kalite Yönetim sisteminin elverişlilik, etkinlik ve verimliliği belirli aralıklarla yönetim tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.

YÖNETİM KURULU

KALİTE BELGELERİMİZ